Ook veiligheid, audit en onderzoek worden meer en meer ge-outsourced.

               

 

 


Hierdoor is technische kennis alleen al lang niet meer voldoende. Onze professionals zijn daarom minimaal VCA Leidinggevend gecertificeerd.

E2E Regie ketenverantwoordelijkheid
Er word gewerkt volgens het End 2 End(E2E) principe.

Ook al horen sommige constateringen niet helemaal tot het terrein van de professional, toch kunnen deze impact hebben op de bestaande situatie of het ontstaan van een ongewenste nieuwe situatie. Daarom staan wij op melding van onveilige situaties ter verbetering van de proces en omgeving.

 

De kracht van Active® Regie is de verzameling van expertise en disciplines onder één dak waardoor snel, slagvaardig, constructief en met kennis van zaken word geacteerd.

We maken deel uit van een breed spectrum aan expertises en disciplines die noodzakelijk zijn voor het beste overkoepelend technisch beheer, onderhoud en de regie en toezicht hierop zoals bij;

- WTB

- Onderhoud van Utility bouw

- Onderhoud van bestaande bouw

- Onderhoud van Rijksmonumenten

- Bouwkundige veiligheid

- Bouw Audits

- Constructie schade en Lekdetectie

Ons groeien netwerk van professionals die zich minimaal al 10 jaar in eigen expertise en discipline hebben bewezen en op projectmatig acteren zijn bekend met ook op meer dan uitvoering alleen. Op deze manier ontlasten wij onze cliënten  door alles terug te brengen naar één aanspreekpunt en worden risico en kans ophiaten tot een absoluut minimum  teruggebracht. Prijsbeding word interessanter en zekerheid en kwaliteit verder uitgebreid.

Helder, Transparant, Begrijpelijk  
Communicatie is een vak apart. Active Regie is sterk in communicatie en vertaalslagen en streeft naar minimaliseren van misverstanden en 'aannames' die vaak aan misslag of fout ten grondslag ligt.

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                      

                                                                                                                     


         Regiseren en onderhouden, een pracht vak....

               

            

            

              
               

        

              
               


 

               

            

            

              
               

         File:Civile Matrix.png

              
               

 

               

 

 

               

 

               

 

                                                                                                                   

 

               

Image result for verkeerstoren schiphol airport

                                                                                                                                            

  

 

 

 

 

 

                                       

                      

 

                                                 

Email contact

Voor informatie en overige vragen

info@ActiveRegie.nl

Onderhoud, reparatie en 24-uurs services

TD@ActiveRegie.nl

Financiële zaken

Finance@ActiveRegie.nl

Servicetelefoon

+31 (0)6 2622 6696
 

               

            

            

              
               

        

              
               

                           

                                       

                           

                                        © 1995 - 2015   KvK 34302222 ,Vestigingsnr. 000017834503,  SNS bank NL37 SNSB 0909 7825 71,  Caravelle RT
                                         Zevenkamp 3068Gc  53 servicenummer +31 (0)6 2622 6696